• Speciális szállítmányozás

  Cégünk vállalja túlsúlyos és túlméretes szállítmányok, járművek, nehézgépek szállítását egyaránt nemzetközi és belföldi viszonylatokon. Cégünk vállal kontinenseket átívelő projekt fuvarokat is. Bármilyen egyedi igényeknek megfelelünk, számunkra nincs lehetetlen, legyen szó egyetlen fuvarról vagy teljes projekt fuvarfeladatainak elvégzéséről.

  Speciális szállítmányozás

  Speciálist szállítmányozás kategóriájába esik a túlméretes és a túlsúlyos szállítmányozás. Szakértő munkatársaink segítségével könnyedén megtalálhatja Ön is a legoptimálisabb megoldást speciális szállítmányozás igényére, legyen szó túlméretes, vagy túlsúlyos szállítási igényről.

  Veszélyes áru szállítás

  Az ADR rövidítés a francia "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route" kifejezésből keletkezett, melyet később angolra fordítottak ("European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road"). Magyarul Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról. Az ADR alá tartozik minden olyan áru szállítása, amelyek szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító vagy környezetkárosító hatást jelenthetnek. Az ADR hatálya alá tartozó áruk szállítását külön szabályzatok definiálják, szállításukhoz külön engedély szükséges. A fuvarozáshoz speciális ismeretek és felszerelés az előírás.

  Partnereink a szabályozásban előírtak szerint megfelelő engedélyekkel és biztonságtechnikával felszerelt járműparkkal rendelkeznek, munkatársaik pedig a szükséges szakképesítés birtokában látják el feladatukat.

  Leggyakoribb termékek, amelyek veszélyes áru besorolásába tartoznak:

  • gyógyszerek
  • tisztítószerek
  • kozmetikai termékek
  • festékek, lakkok
  • vegyi anyagok

  ADR áru osztályok:

  • 1. osztály: Robbanóanyagok és tárgyak – az osztályhoz tartozó engedéllyel nem rendelkezünk
  • 2. osztály: Gázok
  • 3. osztály: Gyúlékony folyadékok
  • 4.1. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok
  • 4.2. osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok
  • 4.3. osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
  • 5.1. osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
  • 5.2. osztály: Szerves peroxidok
  • 6.1. osztály: Mérgező anyagok
  • 6.2. osztály: Fertőző anyagok
  • 7. osztály: Radioaktív anyagok
  • 8. osztály: Maró anyagok
  • 9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

  Túlméretes szállítás

  Túlméretes szállímányok alatt a túlsúlyos és/vagy túlméretes szállítmányokat értjük, amelyek értelemszerűen súlyuk vagy méretük alapján meghaladják a normál közúti szállítmányozás során használt járművek méreteit, kapacitásait. A túlméretes szállítmányok esetén körültekintően kell az útvonalat megtervezni, hogy a szállítmány az útvonalon minden ponton elférjen, s ne okozzon gondot egy-egy híd, vagy szűk forduló. Ugyanígy a túlsúlyos szállítmányok esetén is hasonló hozzáértésre van szükség, hogy a szállítmány súlyát elviselő úton és hidakon történjen a szállítás.

  Túlméretes szállítmányok esetén nem ritka, hogy a szállítás forgalmi korlátozással is jár. Ilyen esetekben munkatársaink szervezik le a teljes útvonalon a biztonságos szállítást, egyeztetve a hatóságokkal és szükség szerint egyéb szereplőkkel a fuvar gond nélküli teljesítése érdekében.


  Kérje ajánlatunkat most!